El podem ajudar?

Seguretat i confidencialitat

www.generadoritcpower.com garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les comunicacions amb els seus clients.
Totes les operacions de pagament online es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades davant intents de violació per part de tercers.
www.generadoritcpower.com garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, pot en tot moment exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a GRV POWER PRODUCTS, S.L. Av Àlguema nº 6C, 17771 - Santa Llogaia d'Àlguema. Girona - Tfono +34 972 53 85 21 - email: info@itcpower.com

A més, seguint amb la regulació de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable de la WEB, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, notifiquem a tots els usuaris de la WEB que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que seran afegits un fitxer automatitzat inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.